Startsida

Trafiksäkerhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Alkohol- & drogpolicy

Länkar

Kontakt

Trafiksäkerhetspolicy


Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

* Alltid använder säkerhetsbälte
* Håller avstånd till framförvarande
* Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
* Respekterar kör- och vilotidsregler
* Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
* Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
* Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner samt undviker att köra då vi är trötta
* Håller fordonen i ett trafiksäkert skick
* Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
Förarinstruktioner

* Håll hastighetsgränserna – ta hänsyn till väglaget
* Håll ordentligt avstånd till framförvarande
* Använd alltid säkerhetsbälte
* Följ kör- och vilotidsreglerna
* Överlasta inte
* Lastsäkra ordentligt
* Inga droger eller starka mediciner
* Kolla dagligen att fordonet är ok och trafiksäkert
* Som anställd – påtala problem att följa ovanstående (säg till och skriv förbättringsrapport)