Startsida

Trafiksäkerhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Alkohol- & drogpolicy

Länkar

Kontakt

Arbetsmiljöpolicy


Det ligger i Solanders Åkeris intresse att upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. En god arbetsmiljö gör att företagets viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.

* Vi har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö än vad myndigheterna kräver.
* Vi skall värna om personalens fysiska och psykiska hälsa.
* Arbetsmiljöarbetet ska skötas som en del av det löpande arbetet.
* Vi skall stimulera personalens möjligheter till utveckling och vidareutbildning.