Startsida

Trafiksäkerhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Alkohol- & drogpolicy

Länkar

Kontakt

Alkohol- & drogpolicy


Solanders Åkeris ståndpunkt är att alla anställda samt ägare helt avstår från att använda droger på arbetstid såväl som på fritiden.

* Det är inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad i arbetet.
* Återhållsamhet ska råda beträffande alkohol i samband med representation etc. Det skall alltid finnas alkoholfria alternativ.
* Missbruksproblem angår oss alla. Det är ansvarslöst att inte reagera om någon visar tecken på missbruk.
* Den som missbrukar ska ges hjälp. Ingen ska behöva förlora sin anställning förutsatt att han/hon själv hjälper till att bli nykter och drogfri.